logo

Gezi Parkı için Flaş Gelişme

Gezi Parkı için Flaş Gelişme

130722_kisla640.hlarge Gezi Parkı’na, Topçu Kışlası yapılmasına ilişkin davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi’nce oybirliği ile kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasına ilişkin İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de Bakanlığın başvurusu üzerine, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını, oybirliğiyle kaldırdı.

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği yetkililerince, Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan “Taksim Parkı üzerine Topçu Kışlası adıyla alışveriş merkezi yapılmasına olanak tanıdığı ileri sürülen 27 Şubat 2013 tarihli, 139 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması” talepli davada, İstanbul 6.İdare Mahkemesi, “davanın durumu ve uyuşmazlığın niteliği gözetilmek suretiyle, davalı idare olan Kültür ve Turizm Bakanlığının savunması alınıncaya veya bilgi ve belgeler gönderilip yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar alınıncaya kadar, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne” oy çokluğuyla karar vermişti.

Derneğin, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava süreci devam ediyor.

İNŞAAT DEVAM EDECEK Mİ?
İddiaya göre, bu karar Danıştay’dan nihai karar gelene kadar inşaat çalışmalarının devam edebileceği anlamına geliyor.

Taksim Gezi Parkı Platformu’na göreyse, Danıştay kararı kesinleşene kadar inşaatın devam etmesi mümkün değil.

Etiketler: » »