logo

Susuzluk alarmı! Tedbir alınmazsa…

Susuzluk alarmı! Tedbir alınmazsa…

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık ve yağış rejimindeki sapmaların sanayinin en önemli girdilerinden olan su kaynakları için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti…

Erdal Bahçıvan, iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık ve yağış rejimindeki sapmaların sanayinin en önemli girdilerinden olan su kaynakları için tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, “Tedbir alınmazsa sanayi üretimimiz için gerekli suyu bulamayacağımız günler bizi bekliyor olabilir” uyarısı yaptı

ISO Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısı, “Küresel İklim Değişikliğinin, Sanayimize Üretim, Sürdürülebilirlik, Verimlilik ve Rekabet Gücü Açısından Etkileri” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Başkanı Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu konuk olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 Küresel Risk Raporu’nda; iklim değişikliğinin geçmişe kıyasla en önemli risklerden biri olarak görüldüğüne dikkat çekti ve şu uyarıyı yaptı:

‘ZARAR 250 – 300 MİLYAR DOLAR’

“En son geçtiğimiz hafta salı günü İstanbul’da tanık olduğumuz gibi, afet derecesindeki ani ve güçlü yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Dünyada doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik zararın 250 – 300 milyar doları bulduğu hesaplanıyor. İklim değişikliğine bağlı su krizleri, gıda kıtlığı, sınırlı ekonomik büyüme, göçler ve artan güvenlik riskleri ekonomiyi olumsuz etkilemektedir.

“Doğada yaşanan tahribat, aynı zamanda sanayi için çok önemli olan enerji ve hammadde kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını da tehlikeye atıyor. Bir yandan kaynaklar azalırken diğer yandan, enerji başta olmak üzere üretim girdilerinde maliyetler artıyor. Sanayi üzerinde oluşan tehditlere bir örnek verecek olursam: İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık ve yağış rejimindeki sapmalar sonucu, sanayi için en önemli girdilerden biri olan su kaynakları azalıyor.

‘KULLANDIĞIMIZ ENERJİNİN SADECE DÖRTTE BİRİ YERLİ’

Öyle ki, tedbir alınmazsa sanayi üretimimiz için gerekli suyu bulamayacağımız günler bizi bekliyor olabilir. İklim değişikliğine karşı somut tedbirler almamayı, gelecek nesillere yapılan en büyük haksızlık olarak niteleyen Bahçıvan, sürdürülebilir yaşam için bütünsel bir zihniyet değişiminin zorunlu olduğunu belirterek, “Doğayı önemseyen, verimli ve rekabetçi üretimin mutlaka radarımıza girmelidir” dedi ve sanayicilerin ve ilgili tüm aktörlerin alması gereken tedbirler için şunları söyledi:

Ülkemizin görece yüksek cari açığının en büyük kaynağı enerji ithalatımızdır. Kullandığımız enerjinin sadece dörtte birinin yerli üretimden sağlandığı düşünüldüğünde yerli ve yenilenebilir enerji teşvik edilmelidir. Sanayimizin de daha düşük enerji yoğun üretim yapması gerekiyor. Teknolojik gelişmeler bu açıdan yeni imkanlar getiriyor:

Önümüzdeki yıllarda imalat sektörünü kökten dönüştürecek olan dijital dönüşümün sunduğu nesnelerin interneti, yapay zeka ve büyük veri teknolojileri şüphesiz daha verimli enerji kullanımına olanak verecektir. Kısaca; bilim ve teknoloji, sanayimizin kaynak ve enerji verimliliğini başarmasında kilit noktadır. “Sanayimiz uygun teknoloji ve temiz üretim uygulamaları ile çevresel tehditleri fırsata çevirerek, verimliliğini ve rekabet gücünü geliştirmelidir.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETEN KENT İNŞA EDİLMEYE BAŞLANDI

Bu anlayış, üretim sürecinin tamamını kapsamalıdır. Türkiye’de bünyesinde ‘çevre’ adıyla ilk şubeyi kurmuş olan İSO da gururla ifade etmek isterim ki çevre ve iklim konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu özelliğe sahip bir oda olarak doğayla barışık, çevreye saygılı bir üretim anlayışını hep savunduk, savunmaya da devam edeceğiz.”

Küresel iklim değişikliği ile mücadelenin Türkiye ve diğer ülkelerin rekabet gücünün korunduğu adil bir çerçevede sürdürülmesi gerektiğini de dile getiren Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen Haziran ayında ABD’nin, 2015 yılında 193 ülkenin imzaladığı Paris İklim anlaşmasından çekilmesi, hükümetler arasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD, Paris anlaşmasının kendi dezavantajına olduğunu ve diğer ülkelere ekonomik avantaj sağladığını ileri sürüyor. Buna karşın Avrupa ülkeleri, Çin ve Hindistan, anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklayarak, bu konuda daha fazla iş birliğine yöneliyor.

“Çin’de 30 bin kişinin yaşayacağı, kendi elektriğini kendi üreten ilk ‘orman kentinin’ inşa edilmesi için hazırlıklar başladı bile. İngiltere 2025 yılına kadar elektrik üretiminde kademeli olarak tamamen temiz kaynaklara geçme planı yapıyor. Ancak, uluslararası iklim anlaşmasına karşı dile getirilen eleştirileri de görmezden gelmemeliyiz.

“Dünyada sadece 25 şirket küresel sera gazı salınımının yarısından fazlasını; toplam 100 şirket ise gaz salınımının yüzde 71’ini gerçekleştiriyor. İklim değişikliğinde bütün ülkelerin aynı derecede sorumlu tutulması büyük bir haksızlık olur. Bugüne kadarki tahribattan sorumlu olan gelişmiş ülkelerin, iklim değişikliğini ileri sürerek sadece gelişmekte olan ülkeleri durdurmak istemesi hakkaniyetli bir tutum değildir.”

Etiketler: » »