logo

Tuzla SGK’dan Çok Önemli Uyarı

Tuzla SGK’dan Çok Önemli Uyarı

SGK-ResimTuzla SGK yaptığı açıklamada :

6385 sayılı kanunla birlikte gelen değişikliklerle ilgili başvuru süreleri 31.05.2013 tarihinde sona erecektir.

-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, bu kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri,ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılacaktır.Bununla ilgili başvuru süresi 31/05/3013  tarihinde sona erecektir.

-Basın ve Gazetecilik Basın Kartı Yönetmeliğine göre mesleğinde basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar,Türkiye Radyo-Televizyon Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar,TBMM Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar fiili hizmet züresi zammından yararlanma hakkına sahip olacaklardır.01/10/2008-01/02/2013 devresine ait belge verme ve ödeme süresi yine 31/05/2013 tarihinde sona erecektir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için  Sosyal Güvenlik  Merkezlerine başvurmaları halinde buu konular hakkında daha detaylı bilgi alabileceklerdir.

Etiketler: